ועדת חינוך-מטרות ויעדים.

חינוך | עדכון אחרון: 21/07/2022 15:15

הוועדה לקחה לה למטרה לתת מענה ולהשקיע בכל האפיקים החינוכיים מתוך הבנה שהדוגמא האישית של הגדולים יותר, משפיעה על הילדים הרכים וכי החינוך והעשייה החינוכית- ערכית, צריכה להתחיל מינקות, הן בתכנים והן במבנים הפיזיים שתומכים בהם.

 

חברות הועדה:

נחמה אלדר - יו"ר.  הגברת ניצה איטח הינה נציגת ועדת חינוך במזכירות. 

אלבומים