הכנסת ספר תורה בגן שסק

30/11/2014 14:10
 • הכנסת ספר תורה 166
 • הכנסת ספר תורה 167
 • הכנסת ספר תורה 168
 • הכנסת ספר תורה 171
 • הכנסת ספר תורה 172
 • הכנסת ספר תורה 174
 • הכנסת ספר תורה 176
 • הכנסת ספר תורה 178
 • הכנסת ספר תורה 180
 • הכנסת ספר תורה 182
 • הכנסת ספר תורה 184
 • הכנסת ספר תורה 188
 • הכנסת ספר תורה 142
 • הכנסת ספר תורה 143
 • הכנסת ספר תורה 144
 • הכנסת ספר תורה 146
 • הכנסת ספר תורה 147
 • הכנסת ספר תורה 148
 • הכנסת ספר תורה 150
 • הכנסת ספר תורה 151
 • הכנסת ספר תורה 152
 • הכנסת ספר תורה 153
 • הכנסת ספר תורה 155
 • הכנסת ספר תורה 156
 • הכנסת ספר תורה 157
 • הכנסת ספר תורה 159
 • הכנסת ספר תורה 160
 • הכנסת ספר תורה 161
 • הכנסת ספר תורה 162
 • הכנסת ספר תורה 164
 • הכנסת ספר תורה 165