הכנסת ספר תורה-תרומת משפחת פרץ

01/12/2014 00:44
 • ה.ס.ת8
 • ה.ס.ת3
 • ה.ס.ת
 • ה.ס.ת 10
 • ה.ס.ת 8
 • ה.ס.ת 7
 • ה.ס.ת 6
 • ה.ס.ת 5
 • ה.ס.ת 4
 • ה.ס.ת 2
 • ה.ס.ת 1
 • קהילה חשון 065
 • קהילה חשון 066
 • קהילה חשון 067
 • קהילה חשון 068
 • קהילה חשון 069
 • קהילה חשון 070
 • קהילה חשון 073
 • קהילה חשון 074
 • קהילה חשון 055
 • קהילה חשון 056
 • קהילה חשון 057
 • קהילה חשון 058
 • קהילה חשון 059
 • קהילה חשון 060
 • קהילה חשון 061
 • קהילה חשון 062