הכנסת ספר תורה

29/07/2014 13:13
  • הכנסת ספר 1
  • הכנסת ספר 2
  • הכנסת ספר 3
  • הכנסת ספר 4
  • הכנסת ספר תורה.