אלבומי תמונות - בית כנסת ספרדי

בית כנסת ספרדי
הכנסת ספר תורה-תרומת משפחת פרץ(27 תמונות)הכנסת ספר תורה(5 תמונות)קריאת מגילה תשע"ד(8 תמונות)