פתיחת התלמוד תורה

21/10/2012 20:10
  • פתיחה חגיגית עם הרב ניר
  • קבוצת הבנות, א-ג, עם  חיה וייסנברג
  • קבוצת הגנים עם הרב בועז רוזנטל.
  • קבוצת הבנים, א-ג, עם הרב שבח שולמן
  • קבוצת הבנים, ד-ו עם הרב ניר.
  • פתיחת התלמוד תורה