ביקור הגן בספריה והכנת תיקי ספר.

30/11/2014 14:10
 • קהילה חשון 003
 • קהילה חשון 005
 • קהילה חשון 008
 • קהילה חשון 009
 • קהילה חשון 010
 • קהילה חשון 011
 • קהילה חשון 012
 • קהילה חשון 013
 • קהילה חשון 014
 • קהילה חשון 015
 • קהילה חשון 016
 • קהילה חשון 020
 • קהילה חשון 021
 • קהילה חשון 022
 • קהילה חשון 023
 • קהילה חשון 024
 • קהילה חשון 025
 • קהילה חשון 027
 • קהילה חשון 028
 • קהילה חשון 029
 • קהילה חשון 030
 • קהילה חשון 031