ביתו של השבלול.

30/11/2014 14:10

לראשונה התפצלנו היום לפעילות לפי קבוצות גיל.

ב"ה 71 ילדים נכחו היום בשעות הסיפור (לא כולל תינוקות).