מהווי הספריה

16/10/2012 20:52
  • מהווי הספריה
  • מהווי הספריה
  • מהווי הספריה
  • סדנת תיקים
  • מהווי הספריה
  • סדנת עציצים
  • שעת סיפור "ביגלה"
  • ביקור המעון
  • בשבוע הספר