פותחים את תשעת הימים עם פעילות מכון המקדש

04/08/2016 19:28
 • IMG_20160803_173648_1
 • IMG_20160803_174012_4
 • IMG_20160803_174207
 • IMG_20160803_174216_2
 • IMG_20160803_174256
 • 10bb551a-3129-472f-9767-808158f58c7c
 • IMG_20160803_164347
 • IMG_20160803_165252
 • IMG_20160803_165443_1
 • IMG_20160803_170541_1
 • IMG_20160803_170608_4
 • IMG_20160803_172414_1
 • IMG_20160803_172419_2