נטיעות תשע"ו

07/02/2016 23:09

תודה רבה לחנה לרמן על התמונות.

 • DSC_6048
 • DSC_6052
 • DSC_6055
 • DSC_6057
 • DSC_6058
 • DSC_6060
 • DSC_6064
 • DSC_6066
 • DSC_6068
 • DSC_6069
 • DSC_6070
 • DSC_6074
 • DSC_6076
 • DSC_6078
 • DSC_6081
 • DSC_6083
 • DSC_6084
 • DSC_6086
 • DSC_6091
 • DSC_5960
 • DSC_5961
 • DSC_5963
 • DSC_5968
 • DSC_5970
 • DSC_5973
 • DSC_5977
 • DSC_5982
 • DSC_5983
 • DSC_5986
 • DSC_5990
 • DSC_5991
 • DSC_5993
 • DSC_5997
 • DSC_5998
 • DSC_6001
 • DSC_6003
 • DSC_6006
 • DSC_6009
 • DSC_6014
 • DSC_6016
 • DSC_6018
 • DSC_6029
 • DSC_6035
 • DSC_6038
 • DSC_6041
 • DSC_6042
 • DSC_6043
 • DSC_6045
 • DSC_5841
 • DSC_5844
 • DSC_5846
 • DSC_5851
 • DSC_5853
 • DSC_5855
 • DSC_5856
 • DSC_5858
 • DSC_5864
 • DSC_5866
 • DSC_5871
 • DSC_5882
 • DSC_5883
 • DSC_5885
 • DSC_5891
 • DSC_5893
 • DSC_5903
 • DSC_5907
 • DSC_5909
 • DSC_5915
 • DSC_5921
 • DSC_5922
 • DSC_5923
 • DSC_5935
 • DSC_6094
 • DSC_6095
 • DSC_6096
 • DSC_6099
 • DSC_6100
 • DSC_6103
 • DSC_6104
 • DSC_6105
 • DSC_6106
 • DSC_6107
 • DSC_6108
 • DSC_6111
 • DSC_6113
 • DSC_6114