טיול לחרבת סמארה.

02/01/2015 00:33
  • סמארה 8
  • סמארה4
  • סמארה3
  • סמארה2
  • סמארה1
  • סמארה