מסיימים את החופש הגדול ופותחים את שנת הלימודים תשע"ה

30/11/2014 14:10
 • קיץ 2 226
 • קיץ 2 227
 • קיץ 2 228
 • קיץ 2 229
 • קיץ 2 232
 • קיץ 2 233
 • קיץ 2 234
 • קיץ 2 235
 • קיץ 2 239
 • קיץ 2 240
 • קיץ 2 242
 • קיץ 2 236 - Copy
 • קיץ 2 237 - Copy
 • קיץ 2 238 - Copy
 • קיץ 2 241