פעילות מכון המקדש לקראת תשעה באב.

21/08/2014 20:47