פעילות מכון המקדש לקראת תשעה באב.

21/08/2014 20:47
 • מכון12
 • מכון10
 • מכון9
 • מכון7
 • מכון6
 • מכון5
 • מכון4
 • מכון3
 • מכון2
 • מכון1
 • מכון 13
 • מכון 11
 • מכון 9
 • 26
 • 25
 • 23
 • 22
 • 21
 • 20
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • מכון המקדש
 • מכון המקדש 9
 • מכון המקדש 8
 • מכון המקדש 7
 • מכון המקדש 6
 • מכון המקדש 5
 • מכון המקדש 4
 • מכון המקדש 3
 • מכון המקדש 2