ראשית היישוב - תמונות בדיבות חנה אלדר ושמחה נוי

03/10/2022 16:37

מצאנן תמונות וגזרי עיתונות מראשית היישוב .

 

תודה לשמחה נוי וחנה אלדר 

 • 1d247af6-3433-4a3a-9460-018f3c8dc73c
 • 1db11be3-7513-43f8-9630-bb17032ccd19
 • 2b69e601-5042-4db9-b8ff-8439eba9662e
 • 3ba4f3bb-4682-42d8-b05e-bd0148b6f664
 • 3f78eb8e-49d8-46c2-8e5f-263f470839d5
 • 05f6e576-5250-4ad3-8865-552a84bb494e
 • 5ce85189-285b-4f7b-a65b-da7337be5a64
 • 6abe7a20-30ca-4468-a3a6-7662dc3713f2
 • 6f5a86c3-6e15-4f43-922f-74ea08368983
 • 17daae2d-0ad5-48ce-9040-0098245ae870
 • 30c2e954-5e8f-4c13-938c-08d8b99bf308
 • 31e78e36-89e3-4624-a380-07fc4a225b73
 • 32a091a0-1e8e-4b1a-9f61-d673064247d9
 • 35a25c1d-cf89-4c94-bda7-fb0600a63ea8
 • 43fb0597-80ec-43a8-a082-e2bf289e9f30
 • 50caec36-c2bf-4346-97b3-7c4b0ecf7945
 • 61c42b52-7d16-4ac9-92b2-65a8ffdd7593
 • 71b71019-13a3-44a3-919a-bce74538c59b
 • 74aa4030-f824-490a-9d95-bf41241056b9
 • 75d7a13d-5eec-44cd-abf2-68ea265d07df
 • 75e257bc-798b-45cf-8605-33b03a4d154d
 • 85c28b60-d26f-435a-ac9f-c90f4bcd0446
 • 087eeff6-4465-4268-badd-7548e37a8a6e
 • 88c702a5-9272-4ab3-a6c3-3a4bfe1124d9
 • 92d510e8-886e-4dad-a5e5-f7717b655b4d
 • 133b9656-a8d9-4290-9061-5792f35cd3af
 • 145e5657-e942-4549-809a-04dba9a47027
 • 213e0af9-9b1b-49bf-a31e-9f5bfeee0701
 • 527a60d3-63f5-40c8-a2df-967d476f8667
 • 535fe82c-fabb-4141-b045-e249755e9453
 • 711c7694-4d8b-478c-8e87-277bad941110
 • 979e4579-9f46-4524-be2b-c4373d245f83
 • 1796bc0c-d2df-4a4e-8c54-c85655895808
 • 2616a3ab-083d-4dff-bd90-567dea49b927
 • 4901db8e-c762-4fb0-98e6-c023ccd78884
 • 6938c0ae-d08d-4c43-8ae0-e0c712f9c6bd
 • 7815a3ad-8d06-4dcb-bdcd-8939ba36a613
 • 145966e2-c357-4a15-9284-1c0e2503a957
 • 698265ea-99dc-43f7-96eb-e0cc5722b973
 • 7194215f-7348-497e-8682-518c8848f476
 • 70623229-856b-4380-a3cd-1bf2a5d76e3c
 • 71689760-f4d8-4342-a4a6-4386225fbec5
 • a37c928b-8d37-4ef0-993f-5b45d4bb6fc6
 • a43b140e-4543-4217-ae30-d14eed64c918
 • a863f587-de7e-4250-b147-bb612b7e116e
 • acbd063a-eab7-45d6-9375-0c21540c3d99
 • b9f8db87-c20d-44fa-a303-e08ced7c4c02
 • bb988975-824d-4003-98ed-77c2b3505288
 • bf6c5be4-83a0-4cfd-8b72-d98f72a0cb1d
 • c6d3640f-9d06-4d8b-8d14-526bbe54ab39
 • c296813a-7481-490c-b754-9dd57f6f4e42
 • c2520439-2764-4d40-b02c-efa0e97f11f8
 • d4a7eb98-d4a3-4ecc-9c4f-96a9e9dcf9e3
 • d7a72d31-c842-45a4-bf0d-edcee14d7ed4
 • d8cae3d0-cf2d-42e8-ba74-62ff5b75a512
 • d8266bc7-6e95-406e-bfdf-1e606986e651
 • d3011089-9fd6-4dbd-aa81-5b1494266da9
 • e03353a7-bcbe-4d40-9939-c273fccf86eb
 • e516240b-58f8-4cba-b48c-492ac4eb9c8e
 • e2339152-295f-4a99-b710-cfd7d6e10f4e
 • f0540b28-8b12-48f3-b6a1-7097fd5685e9
 • fc84130c-233a-48d7-b508-cc103e460fbd
 • ff727281-9340-478d-b2b7-e0bed50fd053