אל רכז החוגים - מזכירות הישוב אבקש לרשום את:

//

פרטי ממלא הטופס:

לתושבי חוץ:

התשלום יתבצע דרך המיסים. קראתי את התנאים להרשמה ואני מאשר/ת את השתתפות ילדי בהתאם תנאי ההרשמה.